Rəqəmsal çap maşını

OLYMPOS EPSON DX7 və DX5 DAĞLI BAĞLI DİGİTAL PRINTING Maşın

Olympos rəqəmsal çap maşını Azərbaycan

Kətan Bayraq Parça (rachel) Qapalı kətan Süni Dəri Reflector Qapalı və açıq havada istifadə etmək üçün ..
Daha çox istəməyiniz istəmirsiniz …!
EPSON DX7 & DX5 Cüt başlıq iysizdir
Ecosolvent çap maşını

İddia edirik

Bu qiymətə
Bu Tətbiq
Bu görüntüdə
Bu zəriflikdə
Başqa bir ECOSOLVENT tapa bilməzsiniz
T-O-O-O-O-O!

Çap eni: 190 sm
Çap başlığı modeli: Epson Dx5 & Dx7
Çap başlarının sayı: 2
Çap sürəti: 25 – 30 m2 / saat
Çap dəyəri: orta hesabla $ 0,25 / m2
Təmizləmə qurğusu: Tamamilə avtomatik
Xidmət zəmanəti: 1 il

Texniki detallar

Alüminium şassi Hiwin xətti
3 ədəd qurutma və ön arxa istilik + İnfraqırmızı
JMC mühərrikinin yüksək rezolyusiyası
uzun ömürlü mexaniki hissələr
Yeni nəsil baş qoruma sistemi
V3DT Çap sistemi
HOSON MASTER KARTI (Ümumiyyətlə 200-300.000 TL maşın bu əsas kartdan istifadə edir)?
Keçid fasilələrini çap etmək üçün keçid sistemi
Təcili dayanma sistemi
Çap sahəsinin eni190 sm
Printhead modeli Epson DX7
Çap başlığının sayı 2 əd
Çap sürəti 25-30 m2 / saat
Çap dəyəri maksimum $ 0,25 / m2
Təmizləmə UnitFully Avtomatik Lift Sistemi

Olympos rəqəmsal çap maşını
Olympos rəqəmsal çap maşını
Olympos rəqəmsal çap maşını
Olympos rəqəmsal çap maşını

rəqəmsal çap maşını,,rəqəmsal çap,,Geniş formatlı çapişləri,,Küçə reklamları,,İç məkan reklamları,,Sərgi stendləri,,Avtomobillərin brendlənməsi,,Lazerdə kəsim və oymaişləri,,Qapı lövhələri,,Mobil stendlər,,reklam xidmətləri,,Xarici reklam,,Banner və Vinil Çapı,,Promo Xidmətləri,,Avtomobil üzərinə Reklam,,Poliqrafiya,,Daxili və Xarici Reklam,,Sərgi stendləri,,Roll Up,,Qabarıq Hərflər,,İşıqlı Qutular,,Pilon Reklamlar,,Maketlər,,Banner Çapları,,Böyük formatlı çap xidməti,,Çap sahəsi,,Vinil Çapları,,Üzərinə çap edilə biləcək materiallar,,Setka vinil,,Setka Vinil Çapları,,Kətan Üzərinə Çap,,Çap Kəsim,,Çap Kəsim maşını,,Vinil Kəsim maşını,,Vinil Kəsim,,Şəbəkə,,Flyerlər,,Posterlər,,Birka və Etiketlər,,Blanklar,,Not kağızları,,Sticker,,Buklet və Lifletlər,,Təqvim ve Blaknotlar,,Bilet və Qaimələr,,Qovluq və Dəvətnamələr,,Vizitkartlar,,Zərflər,,Qutular,,Plotter Kəsmə,,Plotter Kəsmə Maşını,,,,,#rəqəmsalçapmaşını #rəqəmsalçap #Genişformatlıçapişləri #Küçəreklamları #İçməkanreklamları #Sərgistendləri #Avtomobillərinbrendlənməsi #Lazerdəkəsimvəoymaişləri #Qapılövhələri #Mobilstendlər #reklamxidmətləri,#Xaricireklam